Publisher: Ötüken Yayınları

Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi

Author: Prof. Dr. Osman TuranGenre: TarihPublisher: Ötüken YayınlarıPage Count: 560Millî, dinî ve insanî ideallere bağlı bir milletin, asırlarca, nasıl bir Cihân hâkimiyeti mefkûresine erişerek yükseldiğini, “Nizâm-ı âlem dâvâsı ile başka milletlere ne derece adâlet ve nizâm getirdiğini anlatır. Türklerin, tarih boyunca, kıtalara hâkimiyeti malumdur; fakat bu kudretin manevî ve mefkûrevî âmilleri hakkında gerektiği gibi düşünülmemiştir.…

İslam’ın Bugünkü Meseleleri

Author: Prof. Dr. Erol GüngörGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublisher: Ötüken YayınlarıPage Count: 264Yüzyılımızın ikinci yarısı “İslam’ın Uyanışı” denilen bir olaya şahit oldu. Bu uyanış bir yandan İslam ülkelerinin siyasi ve iktisadi güç kazanmaları şeklinde ortaya çıkarken, bir yandan da İslamiyet’in bir inanç sistemi ve hayat nizamı olarak bütün dünyanın büyük ilgisini çekmesi şeklinde görünüyor. Bu kitapta…