Publisher: Mahya Yayınları

Vakti Kuşanmak

Author: Atasoy MüftüoğluGenre: İslam DüşüncesiPublisher: Mahya YayınlarıPage Count: 238Harama ayarlı bir hayatın içinde müminler için bir esenlik yoktur. Kişisel tercihlerin, cemaate özgü tercihlerle bütünleşmemesi bir dağılma ve erimeye yol açmaktadır. Kişisel tercihlerle kalmak, her şeyin ve herkesin kölesi olarak kalmak demektir. Kişi sürü olmaktan kurtulmak istiyorsa, güçlerin buyrukları doğrultusunda bir hayatı ve bir dünyayı işaret…

Düşünme ve Gözlemden Tanıklığa

Author: Prof. Dr. Malik BedriGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublisher: Mahya YayınlarıPage Count: 175Tefekkürün, zihin-beden ilişkisinde zihnin bedeni etkilemek suretiyle belirleyici rolünün ortaya konması, tıbbın önemli gelişmelerinden biridir. Dolayısıyla Düşünme, ufuk açıcı paradigmalarıyla davranış bilimlerinin İslamileştirilmesine önemli katkılarda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda tartışılan teorilerin çözümü ve geliştirilmesi için uzmanlar arasında geniş bir ilgiye de mazhar olacaktır. Ancak…

İhtilaf Farkın Farkındalığı

Author: Taha Cabir el-AlvaniGenres: İslam, KavramlarPublisher: Mahya YayınlarıPage Count: 160İslam dünyasında Müslümanlar arası anlaşmazlıkları uzlaştırma ve İslam medeniyetini yeniden canlandırma çabalarının filizlendiği bir dönemde karşımıza çıkan en büyük engelin, genellikle dini ve siyasi ihtilaflar olduğu bilinmektedir. Bu ihtilafları giderilme-dikçe arzulanan hedeflere ulaşılması bir hayal olmaktan öteye geçemeyecektir.  Asırlardır neden olduğu acıların, ümmetin hafızasındaki tazeliğini hâlâ…