Yoldaki İşaretler

Author: Seyyid KutupGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublishers: Düşün Yayıncılık, İthaki Yayınları, Özgün Yayınları, Pınar Yayınları, Teklif YayınlarıPınar Yayınları 222s. Bu inancı benimseyenlerin sayısı üç kişiye ulaşınca, o inancın bizzat kendisi onlara şöyle der: Siz şimdi, bir cemaatsiniz, bağımsız bir İslam cemaati. Bu inancı benimseyen ve bu inancın temel değerlerini üstün saymayan cahiliye toplumunda ayrılmış bir cemaat……