Publisher: İnsan Yayınları

Hayat Nedir –Rutbetü’l Hayat

Author: Hace Yusuf HemedaniGenres: İslam, TasavvufPublisher: İnsan YayınlarıPage Count: 158Hoca Ahmed Yesevî ve Abdülhâlik Gucdüvânî gibi iki büyük Allah dostunu yetiştiren Hoca Yusuf Hemedânî hazretleri eserleriyle gönül dünyamızı aydınlatmaya devam etmektedir. İmam Gazzâlî ile de pirdaş olan Yusuf Hemedânî, dokuz asır önce Kur’an, Sünnet ve Ehl-i Sünnet çizgisinde bir tasavvuf anlayışını yaymaya çalışmış, onun bu…

Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları

Author: Cevdet SaidGenres: İslam, İslam Düşüncesi, SosyolojiPublisher: İnsan YayınlarıPage Count: 158İnsanın ve toplumun sorunları nelerdir? Bu soruya batı bilimleri açısından bakıldığında insana kendi dışından tespit edilen ve adına gelişme denen hedeflere varabilmek için öncelikle insanın ve toplumum tanınması gerekir. Tanıma ve bilme kontrol etme ve denetleme için vazgeçilmez bir başlangıç aşamasıdır. Batıda psikoloji insanı sosyoloji…

İslam’ın Vizyonu

Authors: Sachiko Murata, William ChittickGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublisher: İnsan Yayınlarıİslam’la ilgili, İslami tefekkürün derinliğini açığa çıkarmaya çalışan çok az sayıdaki araştırmanın yeni başlayan öğrenciler açısından, din hakkında çok daha fazla bilgiye ihtiyacı vardır ve bunlar genellikle temelde Batılı geleneğin türevi olan bir dille ifade edilmektedir. Gerçi Kur’ani terminolojiye dayanma yolunda bir girişim olsa bile, İslam’ın…

Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi

Author: Seyit Hüseyin NasırGenres: Din Sosyolojisi, İslam, İslam DüşüncesiPublisher: İnsan YayınlarıPage Count: 293Traditional/Geleneksel Ekol’ün İslâm coğrafyası içinde doğmuş tek Müslüman temsilcisi Seyyid Hüseyin Nasr, bu kitabın birinci kısmında İslâm’ın temel akidevî, itikadî, ahlakî, içtimaî esaslarını kısa ve öz bir şekilde anlattıktan sonra İslâm Bilimi, İslâm Sanatı, İslâm Düşüncesi, kısacası İslâm Medeniyetinin ne olduğunu, nasıl geliştiğini,…