Publisher: İnkılab Yayınları

İslâm Kültür Atlası

Authors: İsmail Raci Faruki, Luis Lamia FarukiGenres: İslam Düşüncesi, KültürPublisher: İnkılab YayınlarıPage Count: 552İslâm kültür ve medeniyetinin bütün birikimini, dünyada ilk defa bir atlasta toplayan bu eser; İslâm’ın dünya görüşünü, inancını, geleneklerini, müesseselerini ve köklerini saldığı kültürler içindeki yerini anlatmaktadır. Resim, tablo ve haritalarla bezenen çalışma, müslümanların günlük ibadetlerinden, ilim, sanat, hukuk, felsefe ve siyaset…

İslam Düşüncesinin Bugünkü Meseleleri

Author: Taha Cabir el-AlvaniGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublisher: İnkılab YayınlarıPage Count: 424Yeni binyıla girerken Müslümanların fikrî ortamını tahlil eden ve yorumlayan geleneksel bir âlimin eserini okumak insanda yeni ufuklar açıyor. Eserin arka plânına bakıldığında, kimi İslâmcılarda hâkim olduğunu gördüğü entelektüel indirgemeciliği ortaya sermesi Üstad Tâhâ’nın cesur bir teşebbüsüdür. Müslümanlar bugün geçmişin yaratıcı düşünürlerince üretilen birikmiş fikirler…