Genre: Sosyoloji

Bu Ülke

Author: Cemil MeriçGenres: Kültür, SosyolojiPublisher: İletişim YayınlarıPage Count: 339Bu ülkede, Cemil Meriç’in “aynı kaynaktan fışkırdılar” dediği eserler dizisinin önemli bir halkası. “Bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin vicdanı olmak, idrakimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek, Türk insanını Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak” isteği Cemil Meriç’in düşünme ve yazma çabasına her zaman yön vermiştir.Elinizdeki…

Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı

Author: Prof. Dr. Sabri F. ÜlgenerGenres: Ahlak, Ekonomi, Felsefe, SosyolojiPublisher: Derin YayınlarıPage Count: 208Kitap, din sosyolojisi ve özellikle din ve zihniyet ilişkisi üzerinde Max Weber’in çığır açan görüşlerine toplu ve kritik bir bakışla yola çıkıyor. Kendi kültür çevremizde konunun sınırlarını çizerken, ağırlığın üst perdece monoton şer’i kurullardan sade ve samimi kıssaları ile tasavvufa kaydırıldığı gözden…

Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları

Author: Cevdet SaidGenres: İslam, İslam Düşüncesi, SosyolojiPublisher: İnsan YayınlarıPage Count: 158İnsanın ve toplumun sorunları nelerdir? Bu soruya batı bilimleri açısından bakıldığında insana kendi dışından tespit edilen ve adına gelişme denen hedeflere varabilmek için öncelikle insanın ve toplumum tanınması gerekir. Tanıma ve bilme kontrol etme ve denetleme için vazgeçilmez bir başlangıç aşamasıdır. Batıda psikoloji insanı sosyoloji…

Geleceğimizde İslam Var

Author: Roger GaraudyGenres: İslam, İslam Düşüncesi, SosyolojiPublishers: Timaş Yayınları, Türk Edebiyatı Vakfı YayınlarıPage Count: 264Türk Edebiyatı Vakfı 264s. Roger Garaudy, bu kitabında şu çığlığı atıyor: Batı’yı Ortaçağ karanlığından, barbarlıktan, câhillikten ve canlı cenazelikten dün İslâm kurtarmıştı! Bugün de gerekli gereksiz, yararlı yararsız ve hatta zararlı her bir şeyi imâl eden ve insanlara bunları reklâmlarla vazgeçilmez…

Okulsuz Toplum

Author: Ivan IllichGenres: Araştırma, Eğitim, İnceleme, SosyolojiPublisher: Şule YayınlarıPage Count: 141Ivan Illich, bu eserinde okulun, statükonun korunmasına vesile olan araçlardan biri olduğundan dolayı bu prestije sahip olduğu yolundaki tezini kanıtlamaya çalışmaktadır. Ona göre günümüzdeki okullar eğitim açısından etkisiz olduğu kadar, bölücü bir nitelik de taşımaktadır.İNCELEME “Ivan Illich’in yedi makaleden oluşan kitabı, adından belli olduğu üzere…