Genre: İslam

Hayat Nedir –Rutbetü’l Hayat

Author: Hace Yusuf HemedaniGenres: İslam, TasavvufPublisher: İnsan YayınlarıPage Count: 158Hoca Ahmed Yesevî ve Abdülhâlik Gucdüvânî gibi iki büyük Allah dostunu yetiştiren Hoca Yusuf Hemedânî hazretleri eserleriyle gönül dünyamızı aydınlatmaya devam etmektedir. İmam Gazzâlî ile de pirdaş olan Yusuf Hemedânî, dokuz asır önce Kur’an, Sünnet ve Ehl-i Sünnet çizgisinde bir tasavvuf anlayışını yaymaya çalışmış, onun bu…

Çöle İnen Nur

Author: Necip Fazıl KısakürekGenres: İslam, SiyerPublisher: Büyük Doğu YayınlarıPage Count: 608İzin ver; onu bir kere de ben anlatayım! İzin ver; herkesin boyuna göre açıldığı bu ufuksuz denizde sana yaklaşabilmek değil, fakat kıyılardan, gerilerden yani kendimden uzaklaşabilmak manasına bir kere de ben gücümü deneyeyim! Öyle ki, sahili kaybetsem, artık gerilere dönemesem ve sende boğulsam, işte o…

Bilginin İslamileştirilmesi

Author: İsmail Raci FarukiGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublisher: Risale YayınlarıPage Count: 104Bu kitabın yazarı, bilgiyi batılı vasfından kurtararak ona İslâmî bir hüviyet kazandırma çabası olarak ifade edebileceğimiz bir anlayışın temsilcisidir. Kitap müslümanların tehlikeli bir bunalım geçirmekte olduğuna ve bilim alanında bir gerileme yaşadığına işaret etmektedir. Kitapta bu durumun sebepleri, geleneksel metotların aksaklıkları ve İslamî usulün temel…

Yoldaki İşaretler

Author: Seyyid KutupGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublishers: Düşün Yayıncılık, İthaki Yayınları, Özgün Yayınları, Pınar Yayınları, Teklif YayınlarıPınar Yayınları 222s. Bu inancı benimseyenlerin sayısı üç kişiye ulaşınca, o inancın bizzat kendisi onlara şöyle der: Siz şimdi, bir cemaatsiniz, bağımsız bir İslam cemaati. Bu inancı benimseyen ve bu inancın temel değerlerini üstün saymayan cahiliye toplumunda ayrılmış bir cemaat……

İslami Uyanışın Problemleri

Author: Yusuf el KardaviGenres: İslam, KültürPublisher: Risale YayınlarıKitap bütün boyutlarıyla aşırılığı birinci bölümde incelemeye başlıyor. Ortadan uzak,kenarda uçta durmak olarak aşırılığın tanımını yapıyor. İslam’ın her şeyde orta yol olduğunu Bakara 143 ayeti ile delillendiriyor. İslam toplumunda bir adalet ve denge unsuru olduğunu fakat aşırılığında beraber getirdiği sınır tanımazlık ileri gitme şiddet göstermeyle toplumsal dengelerin alt…

Müslümanın Temel Kültürü

Author: Yusuf el KardaviGenres: İslam, KültürPublishers: Nida Yayıncılık, Risale YayınlarıPage Count: 136Risale Yayınları 136s. Müslüman iman ve güzel ahlâktan sonra hiç şüphesiz belirli bir düzeyde ilim ve kültür birikimine de sahip olmalıdır. Bu eser insanımızın arzu edilen kültür seviyesine gelebilmesi için gerekli olan konuları ele almaktadır. Yusuf, el-Kardavi, sahip olunması gereken temel kültürü geçmişte düşülen…

Sünneti Anlamada Yöntem

Author: Yusuf el KardaviGenres: Hadis-Sünnet, İslamPublisher: Nida YayıncılıkPage Count: 392Sünneti Anlamada Yöntem başlığıyla tercümesini sunduğumuz bu eser, Üstad Kardâvî’nin üç kitabından meydana gelmektedir. Bu kitap, yazıldığı günden günümüze kadar İslam dünyasının her yerinde, akademisyenlerin, âlimlerin, ilim öğrencilerinin, vaiz ile hatiplerin ve özellikle de hadis okumak isteyen hemen her Müslüman’ın âdeta bir el kitabı olmustur.Kitap, birçok…

Dünya Neler Kaybetti

Author: Ebu’l Hasen Ali en-NedviGenres: İslam, KültürPublishers: Kayıhan Yayınları, Kitabevi YayınlarıPage Count: 282Kitabevi Yayınları 282s. Müslümanların hayatın her alanında parlak bir medeniyet teşkil ettikten sonra gerileyip dünya liderliğinden uzaklaşmaları neticesinde ortaya çıkan insanlık durumu kendi içinde halledilmesi zor problemlerle karşı karşıyadır. Çeşitli milletlerden ve insan topluluklarından meydana gelen dünya Müslümanlarının gerilemesiyle neler kaybetmiştir? Bu gerilemenin…

Tartışmalar

Author: Said HavvaGenres: İslam, KültürPublisher: Tekin YayınlarıPage Count: 200Bu kitap fıkıh, tevhid ve tasavvuf gibi ilimleri sonraki çağların bulanıklığından kurtardıktan sonra onları inceleyip öğrenmenin zorunluluğunu açıklama çabasının bir ürünüdür.

Dava’nın Esasları / Risaleler (2cilt)

Author: Hasan el-BennaGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublisher: Ravza YayınlarıPage Count: 182Evet, Davamız İslam davasıdır ve “İslam” kelimenin kapsadığı, ifade ettiği bütün özelliklere sahiptir.