Genre: İslam Düşüncesi

Yüceliş İnsanlığın Tekamülü

Author: Temel HazıroğluGenres: Deneme, İslam DüşüncesiPublisher: İz YayıncılıkPage Count: 296Yüceliş; ahlâkî temelde insanın kendini anlaması, keşfetmesi, kendi üzerine eğilmesi, kendine gelmesi, kendini arındırarak ve içine derinleşerek yücelmesi ve ardından da dışa açılarak ihsanla toplumu ateşlemesi, onun harekete geçmesine ve yücelmesine yardım etmesi ve böylelikle toplumun ve tüm insanlığın dirilerek canlanmasına, yücelişe geçmesine vesile olmasıdır. İnsan…

Vakti Kuşanmak

Author: Atasoy MüftüoğluGenre: İslam DüşüncesiPublisher: Mahya YayınlarıPage Count: 238Harama ayarlı bir hayatın içinde müminler için bir esenlik yoktur. Kişisel tercihlerin, cemaate özgü tercihlerle bütünleşmemesi bir dağılma ve erimeye yol açmaktadır. Kişisel tercihlerle kalmak, her şeyin ve herkesin kölesi olarak kalmak demektir. Kişi sürü olmaktan kurtulmak istiyorsa, güçlerin buyrukları doğrultusunda bir hayatı ve bir dünyayı işaret…

Bilginin İslamileştirilmesi

Author: İsmail Raci FarukiGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublisher: Risale YayınlarıPage Count: 104Bu kitabın yazarı, bilgiyi batılı vasfından kurtararak ona İslâmî bir hüviyet kazandırma çabası olarak ifade edebileceğimiz bir anlayışın temsilcisidir. Kitap müslümanların tehlikeli bir bunalım geçirmekte olduğuna ve bilim alanında bir gerileme yaşadığına işaret etmektedir. Kitapta bu durumun sebepleri, geleneksel metotların aksaklıkları ve İslamî usulün temel…

İslâm Kültür Atlası

Authors: İsmail Raci Faruki, Luis Lamia FarukiGenres: İslam Düşüncesi, KültürPublisher: İnkılab YayınlarıPage Count: 552İslâm kültür ve medeniyetinin bütün birikimini, dünyada ilk defa bir atlasta toplayan bu eser; İslâm’ın dünya görüşünü, inancını, geleneklerini, müesseselerini ve köklerini saldığı kültürler içindeki yerini anlatmaktadır. Resim, tablo ve haritalarla bezenen çalışma, müslümanların günlük ibadetlerinden, ilim, sanat, hukuk, felsefe ve siyaset…

Yoldaki İşaretler

Author: Seyyid KutupGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublishers: Düşün Yayıncılık, İthaki Yayınları, Özgün Yayınları, Pınar Yayınları, Teklif YayınlarıPınar Yayınları 222s. Bu inancı benimseyenlerin sayısı üç kişiye ulaşınca, o inancın bizzat kendisi onlara şöyle der: Siz şimdi, bir cemaatsiniz, bağımsız bir İslam cemaati. Bu inancı benimseyen ve bu inancın temel değerlerini üstün saymayan cahiliye toplumunda ayrılmış bir cemaat……

Dava’nın Esasları / Risaleler (2cilt)

Author: Hasan el-BennaGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublisher: Ravza YayınlarıPage Count: 182Evet, Davamız İslam davasıdır ve “İslam” kelimenin kapsadığı, ifade ettiği bütün özelliklere sahiptir.

Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları

Author: Cevdet SaidGenres: İslam, İslam Düşüncesi, SosyolojiPublisher: İnsan YayınlarıPage Count: 158İnsanın ve toplumun sorunları nelerdir? Bu soruya batı bilimleri açısından bakıldığında insana kendi dışından tespit edilen ve adına gelişme denen hedeflere varabilmek için öncelikle insanın ve toplumum tanınması gerekir. Tanıma ve bilme kontrol etme ve denetleme için vazgeçilmez bir başlangıç aşamasıdır. Batıda psikoloji insanı sosyoloji…

Geleceğimizde İslam Var

Author: Roger GaraudyGenres: İslam, İslam Düşüncesi, SosyolojiPublishers: Timaş Yayınları, Türk Edebiyatı Vakfı YayınlarıPage Count: 264Türk Edebiyatı Vakfı 264s. Roger Garaudy, bu kitabında şu çığlığı atıyor: Batı’yı Ortaçağ karanlığından, barbarlıktan, câhillikten ve canlı cenazelikten dün İslâm kurtarmıştı! Bugün de gerekli gereksiz, yararlı yararsız ve hatta zararlı her bir şeyi imâl eden ve insanlara bunları reklâmlarla vazgeçilmez…

İslam ve İnsanlığın Geleceği

Author: Roger GaraudyGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublishers: Pınar Yayınları, Timaş Yayınları, Türk Edebiyatı Vakfı YayınlarıPage Count: 151Pınar Yayınları 151s. Müslümanlar iyi bir müslüman olmayı, ilk görev olan Allah’ın hükümranlığını yeryüzünde gerçekleştirmek olarak gördükçe ve bu vazifeyi yerine getirme gücünü kıldıkları namaz, gittikleri hacc ve tuttukları oruçtan aldıkça, birkaç on yıllık bir süre içinde, İndüs nehrinden, Atlantik…

Doğu Batı Arasında İslâm

Author: Aliya İzzetbegoviçGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublishers: Ketebe Yayınevi, Klasik YayınlarıPage Count: 368Klasik Yayınları 368s. Çağdaş dünya, uzun zamandır süregelen ve sonu kestirilemeyen kesif bir ideolojik çatışmanın sahnesidir. Hepimiz bir şekilde bu çatışmalarla yüz yüzeyiz. Bu mücadele İçinde acaba İslâm’ın yeri neresidir? Bugünkü dünyayı şekillendiren süreçlerdeki rolü nedir? Doğu Batı Arasında İslâm tüm bu konuları geniş…