Genre: Din Sosyolojisi

İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim

Author: Recep ŞentürkGenres: Din Sosyolojisi, İslam DüşüncesiPublisher: İz YayınlarıPage Count: 488Recep Şentürk’ün ilk çalışması olan bu kitap, modern Batı toplumunda sosyolojinin üstlendiği vazifeyi Müslüman Türk toplumunda bir toplumsal bilim olarak fıkhın gördüğünü dile getiriyor; fıkıh ile sosyoloji arasındaki farkın epistemolojik ve metodolojik düzlemlerde derinlemesine bir analizini sunuyor.Türk modernleşmesinin önemli bir uğrağı olan İkinci Meşrutiyet döneminde…

Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi

Author: Seyit Hüseyin NasırGenres: Din Sosyolojisi, İslam, İslam DüşüncesiPublisher: İnsan YayınlarıPage Count: 293Traditional/Geleneksel Ekol’ün İslâm coğrafyası içinde doğmuş tek Müslüman temsilcisi Seyyid Hüseyin Nasr, bu kitabın birinci kısmında İslâm’ın temel akidevî, itikadî, ahlakî, içtimaî esaslarını kısa ve öz bir şekilde anlattıktan sonra İslâm Bilimi, İslâm Sanatı, İslâm Düşüncesi, kısacası İslâm Medeniyetinin ne olduğunu, nasıl geliştiğini,…