Author: Taha Cabir el-Alvani

İslam Düşüncesinin Bugünkü Meseleleri

Author: Taha Cabir el-AlvaniGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublisher: İnkılab YayınlarıPage Count: 424Yeni binyıla girerken Müslümanların fikrî ortamını tahlil eden ve yorumlayan geleneksel bir âlimin eserini okumak insanda yeni ufuklar açıyor. Eserin arka plânına bakıldığında, kimi İslâmcılarda hâkim olduğunu gördüğü entelektüel indirgemeciliği ortaya sermesi Üstad Tâhâ’nın cesur bir teşebbüsüdür. Müslümanlar bugün geçmişin yaratıcı düşünürlerince üretilen birikmiş fikirler…

İhtilaf Farkın Farkındalığı

Author: Taha Cabir el-AlvaniGenres: İslam, KavramlarPublisher: Mahya YayınlarıPage Count: 160İslam dünyasında Müslümanlar arası anlaşmazlıkları uzlaştırma ve İslam medeniyetini yeniden canlandırma çabalarının filizlendiği bir dönemde karşımıza çıkan en büyük engelin, genellikle dini ve siyasi ihtilaflar olduğu bilinmektedir. Bu ihtilafları giderilme-dikçe arzulanan hedeflere ulaşılması bir hayal olmaktan öteye geçemeyecektir.  Asırlardır neden olduğu acıların, ümmetin hafızasındaki tazeliğini hâlâ…