İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim

Author: Recep ŞentürkGenres: Din Sosyolojisi, İslam DüşüncesiPublisher: İz YayınlarıPage Count: 488Recep Şentürk’ün ilk çalışması olan bu kitap, modern Batı toplumunda sosyolojinin üstlendiği vazifeyi Müslüman Türk toplumunda bir toplumsal bilim olarak fıkhın gördüğünü dile getiriyor; fıkıh ile sosyoloji arasındaki farkın epistemolojik ve metodolojik düzlemlerde derinlemesine bir analizini sunuyor.Türk modernleşmesinin önemli bir uğrağı olan İkinci Meşrutiyet döneminde…