Author: İsmail Raci Faruki

Bilginin İslamileştirilmesi

Author: İsmail Raci FarukiGenres: İslam, İslam DüşüncesiPublisher: Risale YayınlarıPage Count: 104Bu kitabın yazarı, bilgiyi batılı vasfından kurtararak ona İslâmî bir hüviyet kazandırma çabası olarak ifade edebileceğimiz bir anlayışın temsilcisidir. Kitap müslümanların tehlikeli bir bunalım geçirmekte olduğuna ve bilim alanında bir gerileme yaşadığına işaret etmektedir. Kitapta bu durumun sebepleri, geleneksel metotların aksaklıkları ve İslamî usulün temel…

İslâm Kültür Atlası

Authors: İsmail Raci Faruki, Luis Lamia FarukiGenres: İslam Düşüncesi, KültürPublisher: İnkılab YayınlarıPage Count: 552İslâm kültür ve medeniyetinin bütün birikimini, dünyada ilk defa bir atlasta toplayan bu eser; İslâm’ın dünya görüşünü, inancını, geleneklerini, müesseselerini ve köklerini saldığı kültürler içindeki yerini anlatmaktadır. Resim, tablo ve haritalarla bezenen çalışma, müslümanların günlük ibadetlerinden, ilim, sanat, hukuk, felsefe ve siyaset…