Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı

Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı
Page Count: 208
Kitap, din sosyolojisi ve özellikle din ve zihniyet ilişkisi üzerinde Max Weber'in çığır açan görüşlerine toplu ve kritik bir bakışla yola çıkıyor. Kendi kültür çevremizde konunun sınırlarını çizerken, ağırlığın üst perdece monoton şer'i kurullardan sade ve samimi kıssaları ile tasavvufa kaydırıldığı gözden kaçmayacaktır. Kitap özü ve mana derinliğini zamanla yitirmiş bir kültürün sığ ve kuru manzarası ile son buluyor.

İNCELEME

“…Yukarıda ifade edilen bağlam kapsamında düşünüldüğünde, sosyolojinin ve özelde ise din sosyolojisinin uğraş alanlarından birisi olan, ekonomi-din arasındaki ilişkinin ortaya konulmasına yönelik ilklerden olması, bu yönüyle de alanın temellerini oluşturması bakımından Ülgener’in 1981 yılında literatüre kattığı Din ve Zihniyet isimli eseri önemlidir. Ekonomi-din ilişkisini inceleyen kimselerin, Batı’da nasıl Weber ve Sombart gibi isimleri dikkate alması gerekiyorsa, Türkiye’de konuyla ilgilenenlerin, Ülgener ismiyle yüz yüze gelmeleri neredeyse kaçınılmazdır.”

“Kaba bir tasnif ile kitabı; Din ve İktisat Ahlakı (Genel Çizgiler)-İslam, Tasavvuf ve İktisat Ahlakı ve Sonuç olmak üzere üç bölüme ayırmak mümkündür. Doğan’ında ifade ettiği üzere Ülgener genel olarak çalışmalarında, Osmanlı toplumunun ekonomik olarak geri kalmasının nedenlerini tarihsel bağlam da ve kültürel yönleriyle incelemeyi hedef edinmiştir. Bu amaca yönelik çözümlemeleri ekonomi, din ve zihniyet arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılması üzerinde yoğunlaşır (Doğan, 2015:214). Din ve Zihniyet, Ülgener’in iktisat ahlakı ve zihniyet üzerine ortaya koyduğu iki kitaptan sonuncusudur.[1] Ülgener ilk çalışmasında zihniyet olarak isimlendirilen olgunun genel bir resmini çizmiş, ikincisinde ise resmi çizilen zihniyet yapısının dini-manevi köklerine inmeye çalışmıştır (Tuna, 1987:10). Birinci çalışmasında zihniyet dünyasını ortaya koymuş, ikincisinde ise ortaya koyduğu zihniyeti daha yakından inceleyip, dinin zihniyet oluşturmada ki rolüne değinmiştir.”

“Çalışmada kullanılan kaynaklara bakıldığında, Aydın’ında (2016:427) belirttiği gibi Ülgener’in başvuru kaynaklarının geniş bir alana yayıldığı görülecektir. Hem Batı’dan hem de Doğu’dan eserler kullanılmış, ayrıca Doğu’dan kullanılan kaynaklar da kendi içerisinde oldukça geniş bir alanı kapsamıştır.”

K. Pekdermir, Nisan 15, 2017, http://blog.ilem.org.tr/din-ve-zihniyet/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İncelemeyi Oyla