Okulsuz Toplum

Okulsuz Toplum
Author:
Page Count: 141
Ivan Illich, bu eserinde okulun, statükonun korunmasına vesile olan araçlardan biri olduğundan dolayı bu prestije sahip olduğu yolundaki tezini kanıtlamaya çalışmaktadır. Ona göre günümüzdeki okullar eğitim açısından etkisiz olduğu kadar, bölücü bir nitelik de taşımaktadır.

İNCELEME

“Ivan Illich’in yedi makaleden oluşan kitabı, adından belli olduğu üzere toplumu okulsuzlaştırma iddiasını ortaya attığı ve onu birçok yönden temellendirdiği makalelerden oluşmaktadır.”

“Ivan Illich toplumu okulsuzlaştırmak söylemiyle aslında değerlerimizin kurumsallaşmasıyla oluşan toplumsal kutuplaşma ve psikolojik çöküntüye dikkat çekmiştir. Bu durumu düzeltebilmek için de ilk ortadan kalkması gereken kurum olarak okulu görmüş ve onun sebep olduğu sorunları belirterek başlamıştır. Ağırlıklı olarak ilk makalede olmak üzere kitap boyunca bu sorunlara değinmiştir.”

“Yazar, savunduğu eğitim sisteminin şu üç amacı gerçekleştirmeye çalışması gerektiğini söylüyor: Yaşamının herhangi bir anında mevcut kaynaklara ulaşmak suretiyle bir öğrenim gerçekleştirmek isteyen herkese imkân sağlamalıdır; bilgi sahibi olanların, bu bilgilerini paylaşmaları konusunda kendilerinden bir şeyler öğrenmek isteyenleri bulmalarına yetki tanımalıdır; halka, yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayabilecek bir imkân olarak, bir konuyu onlara sunmak isteyenler için gereken her türü olanağı sağlamalıdır.(s.97).”

B. Yazan, 28.4.2018, http://blog.ilem.org.tr/okulsuz-toplum-2/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İncelemeyi Oyla