İslam’ın Vizyonu

İslam'ın Vizyonu
İslam'la ilgili, İslami tefekkürün derinliğini açığa çıkarmaya çalışan çok az sayıdaki araştırmanın yeni başlayan öğrenciler açısından, din hakkında çok daha fazla bilgiye ihtiyacı vardır ve bunlar genellikle temelde Batılı geleneğin türevi olan bir dille ifade edilmektedir. Gerçi Kur'ani terminolojiye dayanma yolunda bir girişim olsa bile, İslam'ın kendi entelektüel geleneğinin zenginliği ve çeşitliliğine pek dikkat edilmemektedir.

Bizim bu kitaptaki yaklaşımımız, İslam’ın kendisi hakkında ne düşündüğünü ortaya koymayı merkeze almıştır.
Biz bu kitapta aynı zamanda İslami dünyaya giden kapının sırlarını açmaya ve araştırmaya çalışıyoruz. Modern ilmi zihniyetin, konuyu değerlendirmek için, çeşitli çağdaş kendini anlama tarzlarını esas alan hakim bakış açılarından hareket etmek suretiyle İslam’ı değerlendirmeye ilgi göstermedik. Bunun yerine, kadim Kur’ani yorum ve İslami anlayışın ana tarzlarını ortaya koymuş olan büyük Müslümanların bakış açısından İslam’ı anlatmak istedik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İncelemeyi Oyla