İslam’ın Bugünkü Meseleleri

İslam'ın Bugünkü Meseleleri
Yüzyılımızın ikinci yarısı "İslam'ın Uyanışı" denilen bir olaya şahit oldu. Bu uyanış bir yandan İslam ülkelerinin siyasi ve iktisadi güç kazanmaları şeklinde ortaya çıkarken, bir yandan da İslamiyet'in bir inanç sistemi ve hayat nizamı olarak bütün dünyanın büyük ilgisini çekmesi şeklinde görünüyor. Bu kitapta işte bu uyanışın sebepleri, görünüşü ve karşılaştığı problemler ele alınmıştır.

Yazara göre İslam dünyasının bugünkü problemleri siyasi ve iktisadi olmaktan çok kültür meseleleridir ve İslam’ın uyanışı tam bir kültür hareketi haline dönüştüğü zaman köklü ve kalıcı neticeler doğurabilecektir.
Kitapta İslam dünyası bütün olarak incelenmekle birlikte esas ağırlık Türkiye’ye verilmiştir.

İNCELEME

“…Türk-İslam düşüncesine dair fikirlerini sade ve akıcı bir üslup ile eserlerine yansıtmış olan Erol Güngör sosyal psikoloji dalını da ülkemizde önemli bir alan haline getirmiştir. Erol Güngör’e göre, bir toplumun ayakta kalması için ortak davranış kalıpları geliştirmesi ve bu kalıplara süreklilik kazandırması gerekmektedir. Çünkü örf ve âdetler, bir diğer deyişle ahlâkî normlar, bir toplumun temelini oluşturan ihtiyaçları beslemektedir.”

 

““İslam’ın Bugünkü Meseleleri” adlı eserinde yazar, Müslüman coğrafyalarda iki yüz yıldır tartışılmakta olan ve Müslümanlar için bir çıkmaz haline gelmiş meselelere yeni bir bakış açısı kazandırmak istemektedir.”

 

“Kısacası İslam’ın Bügünkü Meseleleri adlı eserde okumuş olduğumuz mevzular iki yüz yıldır içerisinden çıkılamayan bir yumak haline gelmiş olayların özeti gibidir. Avrupa Uygarlığının başlattığı makineleşme ve bununla beraber hayatlarımıza giren iktisadi, kültürel ve ekonomik alanda ki birçok mesele gerileme olarak görülmüştür. Müslümanlar sorun teşkil eden bu meselelere yaklaşırken sorunları görmezden gelerek aynı zamanda tarihsel bağlamı da görmezden gelmiş ve bu şekilde çözüm bulmayı ümit edegelmiştir….”

A.B. Okumuşlar, 24.6.2019, http://blog.ilem.org.tr/islamin-bugunku-meseleleri-3/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İncelemeyi Oyla