İslâm Kültür Atlası

İslâm Kültür Atlası
İslâm kültür ve medeniyetinin bütün birikimini, dünyada ilk defa bir atlasta toplayan bu eser; İslâm’ın dünya görüşünü, inancını, geleneklerini, müesseselerini ve köklerini saldığı kültürler içindeki yerini anlatmaktadır. Resim, tablo ve haritalarla bezenen çalışma, müslümanların günlük ibadetlerinden, ilim, sanat, hukuk, felsefe ve siyaset alanları gibi bir çok sahada, İslâm medeniyetinin özünün bir ifadesi olarak nitelenmektedir.  

Yazarlar, İslâm’ın öncüleri olan Araplar, Mezopotamyalılar, Kenanîler ve Yahudiler gibi kolların tesirlerini inceleyerek İslâm’ın en eski temelleriyle işe başlarlar. İslâm’ın bugün dünya üzerindeki farklı geleneklerden gelen toplumlardan nasıl tek bir inanç, düşünce sistemi ve ahenkli bir yapı meydana getirdiğini anlatırlar.
Klasik ve çağdaş bilimleri etraflıca bir araya getirmesiyle temayüz eden bu eser, İslâm’ı içten dışa, Batılı ilim adamlarınca gözardı edilen yahut tahrif edilen birçok gerçeği açık, hayatî ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymakta; bütün insanlığın yaklaşık bir çeyreğini arkasından sürükleyen bir dinin bütün gerçeklerini dile getirmektedir. Bu kitap, her kütüphane için tamamlayıcı bir eser olduğu kadar, İslâm ve genelde dinî tecrübeyle ilgilenen herkes için vazgeçilemeyecek bir kaynaktır.

 

İNCELEME

“Türkçede ‘İslam Aydınlatıyor’, ‘Bilginin İslamileştirilmesi’ ve ‘Tevhid’ adlı kitapları da bulunan İsmail Raci Farukî’nin karısı Luis Lamia Farukî ile yaptığı tek çalışma olan ‘İslam Kültür Atlası’, ‘atlas’ adını da hak edecek şekilde Arabistan’ın İslam öncesi dil, din, tarih ve kültürüne ilişkin bilgilerle başlayıp İslam inancının mahiyetinin ve İslam medeniyetinin özünü oluşturan kaynak ve müesseselerin müstakil başlıklar altında incelenmesinden oluşuyor.”
“İslam Kültür Atlası’nın İslam medeniyetini özü, kaynakları ve müesseseleriyle birlikte anlatmayı hedefleyen bir kitap olarak henüz aşılmadığını ve bir bilgiyi kaydi olması bakımından değil İslami olması bakımından önemseyen iki yazarın ömürlerini harcadıkları bir kitap olduğunu tekrar ileterek mutlaka okunması ve okutulması gerektiğini belirtmeliyim.”
Ö. Lekesiz, İslam Kültür Atlası, Yeni Şafak, 14.12.2014, https://www.yenisafak.com/yazarlar/omerlekesiz/islam-kultur-atlasi-2006560

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İncelemeyi Oyla