İslam Deklarasyonu

İslam Deklarasyonu
İslam Deklarasyonu, Fide Yayınları Bugün kamuoyuna sunduğumuz bildiri, yabancılara ve şüphe içinde olanlara, İslam'ın şu veya bu sistemin, şu veya bu düşünce grubunun üzerindeki üstünlüğünü ispatlayacak bir metin değildir. Bildiri, hangi tarafta olduklarını apaçık bir biçimde kalplerinde hisseden ve nereye ait olduklarını bilen Müslümanlara yöneliktir. Bu gibi insanlar için bu bildiri, onların sevgisi ve aidiyetinin ne gibi görevler yüklediği hakkında gerekli sonuçların çıkarılması için bir çağrıdır.  

Aliya İzzet Begoviç “hedefimiz; Müslümanların İslamlaşması, sloganımız; İnanmak ve mücadele etmek” diyerek “İslam Deklarasyonu”nu yukarıdaki ifadelerle ilan ediyordu.

İslam Deklarasyonu ve Tarihi Savunma, Ketebe Yayınları

Aliya’nın neden son yüz yılın en önemli İslam düşünürü olduğunu ortaya koyan bir metin. Pratik önerileri var.

İslam Deklarasyonu’nu bizim gözümüzde kıymetli kılan; Saraybosna’da yaşayan bir Bosnalı tarafından kaleme alınmış olmasına rağmen, tüm İslam dünyasına hitap ediyor olmasıdır. Aliya İzetbegoviç, sadece Yugoslavya Müslümanlarının değil, tüm dünya Müslümanlarının ve Müslüman halklarının sorunlarına dair tespitlerde bulunmuş ve reçeteler sunmuştur.
İslam Deklarasyonu ile Müslümanları, üzerlerindeki ölü toprağını atmaya, hurafelerden arınmaya ve aşağılık kompleksinden kurtulmaya çağıran Aliya İzetbegoviç, yeniden dirilişin yegâne yolu olarak sahih İslam’ı işaret etmiştir. İslam medeniyetinin on dört asırlık birikimini kuşanıp, bu birikimi, modern zamanlarda yeniden üretime geçişin itici gücü yapmaya davet etmiştir. Bu davet, yerel ölçekte başarılı olmuş, Bosna Hersek’in bağımsızlık savaşının nüvesini teşkil etmiştir.

Aliya Okumaları İslam Deklarasyonu, Çizgi Kitabevi, Erdal Baykan

Bu kitap Aliya Okumaları projesinin birinci etabının ilk eseridir. Aliya Okumaları projesinin birinci etabında İzzetbegoviç’in eserlerinin ana fikri; bakış açısı, konulara yaklaşım biçimi anlaşılmaya çalışılacaktır.

İkinci etap da ise İzzetbegoviç’in düşünceleri Felsefi, Siyasi, Sosyolojik ve Teolojik Okumalar aracılığıyla kritiğe tabi tutulacak, son etabı ise Aliya Sözlüğü oluşturacaktır.

Gayretimizin nedenleri arasında İzzetbegoviç’in bir hukukçu, filozof, siyasetçi ve eylem adamı olması vardır. Ama her şeyden önemlisi onun Müslüman bir entelektüel olarak düşüncelerinin insanımıza eşsiz katkılar yapacağına olan inancımızdır. Dahası onun dediği gibi “Bu bizim ödevimizdir”.

İNCELEME

“Aslına bakarsanız “Aliya’yı anlamaya başlamak” konusunda da ilk kitap bu eser. Yaklaşık 80 kitap sayfası olan İslam Deklarasyonu, Aliya’nın dünyaya söylediği sözlerin bir başlangıcı mahiyetinde çünkü.…Bir çeşit “ey iman edenler, iman ediniz” ayetinin tefsiri gibi de anlamak ve anlamlandırmak mümkün İslam Deklarasyonu’nu böylece. Modern dünyanın dehlizlerinde, baskıcı rejimlerin bodrum katlarında, dejenerasyonun karanlığında kaybolmuş Müslümanlara yöneltilmiş “ışığı yeniden görmek için yapmamız gerekenler” konulu bir kılavuz metinden söz ediyoruz zira…İslam Deklarasyonu’nu okuyup bitiren bir Müslümanın kitabı hangi duyguyla bitireceği konusunda hiç şüphem yok: “Evet, yeni bir dünya mümkün ve evet yeni bir dünya için tek çaremiz çok çalışmak!”

İ. Kılıçarslan, 27.1.2019, İslam Deklarasyonunu Yeniden Okurken, Yeni Şafak

 

KİTAPTAN ALINTILAR

“Müslümanlar ve Müslüman halklarının İslamlaştırılması için bir program. Gayemiz: Müslümanların İslamlaştırılması. Sloganımız: İnanmak ve mücadele etmek.”

“Aynı daire etrafında dönüp duran Müslüman halkların döngüyü kırmalarını ve dışa bağımlılıktan, geri kalmışlıktan ve yoksulluktan kurtulmalarını istiyor muyuz? Yeniden emin adımlarla itibar ve aydınlanma yolunda boy göstermelerini ve kendi kaderlerinin efendileri olmalarını arzu ediyor muyuz? Cesaret, dehâ ve erdem pınarlarının güçlü bir şekilde yeniden çağlamalarını istiyor muyuz? O hâlde bizleri bu hedefe ulaştıracak yolu açık bir şekilde ortaya koyalım: İslami dinî düşüncenin restore edilmesiyle Fas’tan Endonezya’ya yekpare bir İslam toplumu oluşturulması kanalıyla İslam’ın fertlerin şahsi hayatında, aile ve toplumda her sahada tatbik edilmesi. Bu hedef inanılması güç ve ırak gözükebilir lakin bu gerçekçi bir hedeftir. Gerçekleşmesi mümkün olanların oluşturduğu kümede sadece o vardır.”

“Bu hareket yetişmiş insanları bir araya getirecek, yetişmemişleri eğitecek, insanları kaldırıp davet edecek, gayeleri tarif edip hedefe giden yolları bulacak bir harekettir. Gittiği her yere hayat, düşünce ve hareket taşıyacaktır. Bu hareket, uzun ve derin bir uykunun ardından bir dünyanın vicdanı ve iradesi hâline gelecektir. Bu mesajı dünyadaki tüm Müslümanlara gönderirken vaad edilmiş topraklar, mucize yaratanlar ve mehdilerin var olmadığını açıkça vurguluyoruz. Tek yol çalışma, mücadele ve fedakârlıktan geçer. İmtihanlarla karşılaştığımızda aklımızda her zaman iki şey olsun: arkamızda Allah’ın inayeti ve halkımızın muvafakatı vardır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İncelemeyi Oyla