Hayat Nedir –Rutbetü’l Hayat

Hayat Nedir –Rutbetü’l Hayat
Genres: ,
Page Count: 158
Hoca Ahmed Yesevî ve Abdülhâlik Gucdüvânî gibi iki büyük Allah dostunu yetiştiren Hoca Yusuf Hemedânî hazretleri eserleriyle gönül dünyamızı aydınlatmaya devam etmektedir. İmam Gazzâlî ile de pirdaş olan Yusuf Hemedânî, dokuz asır önce Kur’an, Sünnet ve Ehl-i Sünnet çizgisinde bir tasavvuf anlayışını yaymaya çalışmış, onun bu çizgisi Bâtınî-Haşhaşîlerle mücadele eden Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer tarafından beğenilip takdir edilmiş ve maddî olarak desteklenmiştir.

Elinizdeki eser, Yusuf Hemedânî’nin Farsça olan Rutbetü’l-hayat isimli eseri ile diğer iki küçük risalesinin tercümesine, Abdülhâlik Gucdüvânî’ye nisbet edilen ve Yusuf Hemedânî’nin hayat ve ahlâkını ele alan Makâmât-ı Yûsuf-i Hemedânî isimli Farsça eserin tercümesinin de eklenmesiyle oluşmuş bir mecmuadır. Böylece Hemedânî Hazretlerinin düşünce dünyasını ve şahsiyetini günümüze yansıtacak bir eser Türk okuyucusuna sunulmuş oldu.

1 thought on “Hayat Nedir –Rutbetü’l Hayat”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İncelemeyi Oyla