Gençlerle Başbaşa

Gençlerle Başbaşa
Kubbealtı Neşriyat 62 s. Fransa'da talebeliğim zamanında, Fransız bir arkadaşımla beraber, bir yaz tatili geçirmek üzere yer ararken, Alplerin Isere nehri eteklerineki çam ormanları içine gömülmüş, Revel adlı bir köye düştük. Burası altıyüz metre kadar yükseklikte gayet sakin ve kenar bir yerdi. Pek hoşlandık ve bir pansiyon aradık. Mösyö Girard ismindeki Revel papazının evini gösterdiler. Kapıyı çaldık. Boynunda hamali (muska), şişmanca ve yaşlı bir kadın kapıyı açarak ne istediğimzi sordu. Talebeyiz dedik...    

Yağmur Yayınları 80 s.

Ali Fuad Başgil’in bu eseri, yayınlandığı günden bu yana defalarca basılmış ve her nesile ayrı ayrı seslenmiştir. Büyük-küçük her insana verdiği ve vermeye devam edeceği şeyler şimdi olduğu gibi, nesiller boyu da devam edecektir.

Kendisinin de belirttiği gibi …”Bu kitap, sadece fikri çalışma atölyesinin genç ve tecrübesiz çırakları için faydalı olabilecek bir rehberdir.” Gerçi her ne kadar kendisi böyle söylese de, bu kitap genç ve tecrübesiz çıraklara da rehberi olabilecek kıvamdadır.

Özellikle, seçilen konuların ve yazarının dostane üslubuyla bu nadide eser, nesillere daima ilham olabilecek yapıdadır.

Yine yazarın deyimiyle: “Geleceğin ümidi olan gençleri, bunalımdan, iradesiz ve cesaretsiz yaşamaktan kurtaracak olan bu kitap; başarılı olmasının sırlarını göstermektedir..” Bu doğrultuda güzel de bir rehber olacaktır.

İNCELEME

“Merhum Ali Fuad Başgil Hocamız, ‘Gençlerle Başbaşa’ eserinde, başarılı olmanın formüllerini verdiği gibi başarının düşmanı olarak da tembelliği görüyor. Öğrenciler, yazar adayları, akademisyenler, yeni bir işe başlamaya karar verenler veya kendi işlerinde başarıyı hedefleyenler için önemli tespitlerin yer aldığı bu kitap şimdiki zamanda bile gençlerin yaşam pusulası olabilecek kapsam ve güncelliğe sahip.”

“Ali Fuad Başgil, kendi fikrî ve felsefî görüşlerine dayanarak hazırladığı Gençlerle Başbaşa, kendisinin gençlik üzerine verdiği konferansların genişletilerek yazıya geçirilmiş şekli. Gençlerle Başbaşa kitabında ahlak, başarı, irade, çalışma ile bunların yol ve yöntemlerine ilişkin konular işlenmiş. Kendisi de eğitimci olan Ali Fuad Başgil, kendi tecrübelerinden ve hayat hikâyelerinden de örnekler göstermiş.”

“Ali Fuad Başgil, bu eseri için, “Geleceğin ümidi olan gençleri, bunalımdan, iradesiz ve cesaretsiz yaşamaktan kurtaracak olan bu kitap; başarılı olmanın sırlarını göstermektedir” der. Bu doğrultuda eser, genç-yaşlı her yaştan insan için kılavuz niteliğinde.”

 

fikriyat.com, 2018, Kitap Tahlili: Gençliğin nabzını tutan dinamik yapıt “Gençlerle Başbaşa”, 20.4.2019, https://www.fikriyat.com/kitap/2018/09/19/gencligin-nabzini-tutan-dinamik-yapit-genclerle-basbasa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu İncelemeyi Oyla